Proč se zářivka u plazmové koule rozsvítí

Možná jste už slyšeli o tom, že pomocí plazmové koule se dá rozsvítit zářivka. Předpokládám, že ale nevíte, proč tomu tak je.

ukázka

Někteří například říkají, že když se jednou rukou dotknete plazmové koule, pak druhou rukou jednoho konce zářivky, druhý člověk se dotkne druhého konce zářivky a koule, tak se zářivka rozsvítí.

To je samozřejmě trochu přehnané. K rozsvícení zářivky dojde při pouhém přiblížení k plazmové kouli (asi na 5cm). Ale proč?

Začnu principem zářivky:

Zářivka je naplněna rtuťovými parami a obsahuje na svých koncích elektrody. Na elektrodách se pomocí předřadníku vytvoří velký náboj(elektrický potenciál), který vede až ke vzniku elektrických výbojů mezi elektrodami. Molekuly plynu, kterým je trubice naplněna se sráží s elektrony, které emituje katoda (záporná elektroda). Elektrony předají část své kinetické (pohybové) energie molekule. Molekula pak tuto energii vyzáří v podobě ultrafialového záření. UV záření dopadá na vnitřní stěny trubice, které jsou pokryté luminoforem. Luminofor záření pohltí a vyzáří viditelné světlo...

Plazmová koule pracuje na principu velmi odlišných elektrických potenciálů. Malá kulička uprostřed plazmové koule nese vysoký náboj. Vzácný plyn uvnitř koule, který se snadno ionizuje, pak dovoluje vzniknout elektrickým výbojům, které pak vidíme jako ona modrá ramena. Princip zářivky a plazmové koule je tedy dost podobný. Důležité pro nás je, že okolo plazmové koule je silné elektrické pole a že koule emituje velké množství elektronů.

Když zářivku přiblížíme k plazmové kouli dostatečně blízko, začne skrz zářivku prolétávat dostatečně velké množství elektronů, aby mohly být rtuťové páry zářivky vybuzeny k činnosti (k emisi UV). Proto začne zářivka svítit.

Zajímavost:

Pokud přiblížíme zářivku ke kouli aniž bychom se zářivky dotýkali, bude svítit méně, než kdybychom ji pevně drželi v ruce. Když totiž držíme zářivku v ruce, slouží naše tělo jako uzemnění. Elektrony, které zářivku rozsvěcejí, mohou odcházet skrz naše tělo do země mnohem rychleji.

evaluation

comments

2007-02-20 17:30:20

Lepsi vysvetleni neznam.:-) Dobre :-)

[2] marek
2007-05-31 00:57:18

mno jak jednoduše se dá všechno napsat :) i když takhle věc je častou hračkou učitelů fyziky :)

[3] Michal
2012-06-17 08:17:17

hele tak ztouto věcičkou sem toho zažil dost a když říkáš přehnané tak co mi řekneš nato že mi ta zářivka samotné svítila vruce ? :D tomě dostalo dělal jsem stím všechno možné až jsem to spálil .

comments closed