Sbohem PHP 4!

Support GoPHP5.org

Jak hlásá pomocí svého odpočítávadla stránka http://gophp5.org/, do oficiálního konce života PHP 4 zbývá 79 dní.

Komunita PHP vývojářů se totiž domluvila, že od 5. února 2008 budou všechny nově napsané skripty vyžadovat nejméně PHP 5.2.0. Konečně tedy odpadá nutnost zpětné kompatibility s PHP 4 u open source projektů.

Ná stránce dále následuje seznam všech projektů a webhostingů, kteří se zavazují toto datum dodržet.

NORS

S radostí tuto akci podpořím a proto všechny nově vydané verze redakční systému NORS budou vyžadovat alespoň PHP 5.2.0.

evaluation

comments

[1] 546
2008-03-03 21:00:16

jun

comments closed