Jaké bylo IDF 2010

7. dubna 2010 se v nové Národní technické knihovně v Dejvicích konal první ročník konference honosně nazvané Internet Developer Forum. Jaká konference byla a co mi přinesla?

Místo konání

V Národní technické knihovně jsem byl poprvé (přestože mám hned vedle školu) a musím říct, že jsem byl velmi příjemně překvapen. Všechno je tam takové...technické :) Pod názvem knihovny na upoutávači například nechybějí GPS souřadnice. Všechny židle mají své identifikační číslo uložené v QR kódu. Každé místo v přednáškové místnosti má zásuvku a přípojku pro ethernet. Jediné, co trošku pokulhávalo, bylo připojení k wifi, které první půlhodinu stávkovalo. Knihovna má pro konání podobných akcí samostatný, sklem oddělený blok se dvěma přednáškovými místnostmi, jídelnou a vlastními záchody.

Organizace

Organizace byla zvládnuta opravdu velmi dobře. Návštěvníkům bylo k dispozici několik pohledných hostesek, dostatek občerstvení i šatna.

Moderátoři Petr Krčmář a Petr Koubský byli naprosto profesionální a zvlášť ten druhý jmenovaný pozvedl velmi dobře mířenými otázkami závěrečnou panelovou diskuzi na opravdu vysokou úroveň.

Adam Fendrych - Pro koho děláte web?

První přednášku měl Adam na téma použitelnosti a UX. Nevím, jestli je to jen tím, že jsem nebyl cílová skupina této přednášky, nebo to pociťovalo víc účastníků, ale tuto přednášku musím hodnotit jako nejslabší.

Přestože jsem se o UX nikdy nezajímal, značná část přednášky se zaobírala věcmi, které mi přijdou naprosto samozřejmé. Adam začal správným výběrem cílové skupiny webu. Tedy tím, že web neděláme pro náš management ani pro celý svět, ale pro přesně vymezenou skupinu obyvatel. Pokračoval popisem metod, jak s uživateli komunikovat (průzkumy, analýzy, ankety) a jaké údaje o nich zjišťovat (věk, pohlaví, sociální zařazení). Následovala tvorba person jakožto zástupců jednotlivých skupin uživatelů. Posledním tématem pak bylo testování designů pomocí prototypů, wireframů a grafických návrhů.

Daniel Steigerwald - Třídy, dědičnost a OOP v Javascriptu

Danielova přednáška z velké části navazovala na jeho seriál o OOP v JS na Zdrojáku. Daniel je dost nespoutaný člověk a tak posluchače párkrát pobavil svým velmi peprným slovníkem.

Daniel na rozdíl od psaného seriálu začal tím, jak třídy v JS psát správně. Až později přidal i ukázky toho, jak se to dělat nemá, a nešetřil přitom zábavnými poznámkami na účet autorů těchto konstrukcí. V další části se Dan opřel do dědičnosti, která je podle něj značně přeceňována a jde ve většině případů nahradit kompozicí. Přednášku pak zakončil ukázkami, jak lze pomocí syntax sugaru obohatit možnosti jazyka, aniž bychom museli přímo zasahovat do syntaxe jazyka. Nechybělo doplnění dědičnosti do JS pomocí funkce $extends nebo tvorba tříd funkcí $class.

David Grudl - Nette, RIA, UX, ajaxe to rýmuje?

David Grudl se pravděpodobně při přednášení už nudí. Jak jinak si vysvětlit, že si pro zpestření ráno před konferencí přeinstaloval počítač, a to ještě k tomu ve vaně? :) Celou přednášku proto provázalo množství drobných zádrhelů, například Apache vracející 404 pro hlavní stránku ukázkového projektu, který David před očima posluchačů vytvářel. David je ale pořádný borec, takže se žádným problémem nenechal rozhodit a ukázku dotlačil ke zdárnému konci.

David předvedl, jak pomocí Nette frameworku a jQuery knihovny vytvořit našeptávač k formulářovému políčku. Kromě elegance Nette mě zaujalo ukončování předchozích AJAX požadavků při volání našeptávače:

var req;
function handle_keydown() {
    req.abort(); 
    req = $.ajax(...);
}

Honza Král - NOSQL databáze

Přednáška Honzy pro mě byla obsahově nejzajímavější. Celá přednáška se nesla v duchu horizontální škálovatelnosti (schopnosti zvládat skokový nárůst zátěže přidáním dalších strojů) a jak ji řešit.

Začal tím, že současné relační databáze splňující vlastnosti ACID není možné dobře škálovat. Při odůvodňování zabrousil hlouběji do teorie a vysvětlit tzn. CAP theorém:

  • C = konzistance (všechny uzly vídí ve stejném čase stejná data)
  • A = dostupnost (selhání některých uzlů nezabrání ostatním v práci)
  • P = tolerance rozdělení (systém zůstává provozuschopný i přes ztrácení synchronizačních zpráv mezi uzly)

Theorém říká, že jakýkoliv distribuovaný systém může splnit pouze dvě ze tří vlastností CAP. Relační databázové systémy si zvolili vlastnosti CA a nejsou tedy odolné na narušení komunikace mezi uzly. Ve výsledku to pak znamená, že cluster postavený na relační databázi zvládá velmi rychle čtení, ale kvůli nutnosti synchronizace uzlů neumožňuje řádově stejně rychlý zápis.

Naproti tomu NOSQL databáze si zvolili vlastnosti AP (stejně jako třeba DNS), což znamená, že vám taková databáze sice nezajišťuje konzistenci dat v každém čase (různé stroje vám mohou vrátit různé odpovědi na stejný dotaz), ale cluster postavený na takovéto databázi zvládne daleko větší zátěž, protože zápisovou operaci na jednom stroji není nutné okamžitě distribuovat na všechny ostatní.

Následovalo představení několika key-value databází (memcache), dokumentových databází (CouchDB, MongoDB), sloupcových databází (Big Table, Cassandra, hBase) a grafových databází (Neo 4J). Honza se zaměřil především na systém Cassandra, za kterým stojí vývojový tým Facebooku a na který přecházejí další známé sociální projekty jako Digg a Twitter.

Jiří Knesl - Základní chyby vývojářů a Agile jako řešení

Jirka ve své barevné (měl úžasné slidy) přednášce představil několik postupů, jak učinit vyvíjený software úspěšnějším.

Začal tím, že bychom na začátku každého projektu měli vytvářet prototypy, abychom měli rychlou odezvu od zákazníka. Sám pak ukázal, jak je snadné vytvářet prototypy pomocí HTML a CSS frameworku Blueprint. V další části obhajoval význam testování pomocí Unit testů a Selenia. V poslední části se pak zaměřil na řízení projektu pomocí agilních metodik a z něho plynoucích výhod.

Závěrem

Celkově mám z konference velmi dobrý pocit. Prostory byly vybrány velmi dobře, pořadatel zvládl organizaci na jedničku a většina přednášek byla zajímavá a inspirativní. Mimoto jsem měl možnost potřást si rukou s Pixym (Petr Staníček) a Arthurem (Martin Malý), kteří na mě ale koukali jako z višně (asi jsem se měl lépe představit).

Osobně konferenci hodnotím 8/10.

BTW: Slidy a další materiály si můžete stáhnout na webu IDF.

evaluation

comments

2010-04-13 11:43:28

Ne, představení bylo dobré, hned jsem si tě zařadil, ale "jak z višně" nebylo kvůli tobě - my se s Pixym na IDF viděli asi tak 48 sekund, během nichž jsme si řekli, že "já musím do sálu zapisovat dění, kde je sakra Knesl? Ty jdeš na oběd s Davidem, jo aha, pospícháš, tak škoda že to nevyšlo, holt příště, do kdy máš dneska čas?, no já pak musím pryč, aha, to je blbý..." - a do toho se nám představil Daniel Milde - jo, ahoj... :)

replied by [2] Dundee
[2] Dundee
2010-04-13 12:58:00

#1 Martin Malý: Bylo to celkem veselé představení, to je pravda. Ale když jsem Vás tam tak pěkně viděl pohromadě, tak jsem nemohl odolat :)

comments closed