Zvrácená ideologie

Bylo nebylo, jednoho začínajícího diktátora napadlo založit si vlastní ideologii. Byla založená na získání nadvlády jedné skupiny lidí nad ostatními a přestože sama o sobě nebyla příliš přitažlivá, podařilo se diktátorovi pomocí chytré a lstivé politiky rozšířit svůj systém mezi obrovské množství lidí. Ne všichni se všemi jeho myšlenkami souhlasili, ale tresty za kritiku a odpadlictví byly natolik vysoké, že málokdo sebral odvahu mu vzdorovat.

O jaké ideologii že to vlastně je řeč? O nacismu, zvrácené politické ideologii, která měla za své krátké působení na svědomí nejméně 60 milionů životů. Nacismus je dnes naštěstí obecně zavrhovaný a jeho veřejné projevy jsou trestné.

Islám

Uvedený popis ideologie ale odpovídá i jinému systému, který má mnohem delší působení, zapříčinil smrt minimálně 270 milionů lidí, je všeobecně tolerovaný a respektovaný.

Proč ale o islámu vůbec mluvím? Všechno je to přeci dávná historie, i v bibli jsou násilné pasáže a křesťané mají na svědomí také mnoho mrtvých?!

Islám je velmi specifický systém.

Odbočka: Schválně neříkám náboženství, protože bohu se věnuje jen část jeho svatých knih (korán, síra a hadíth, dále jen trilogie), zbytek obsahu je věnován vztahu věřících k nevěřícím a svaté válce proti nim.

Specificita islámu tkví v tom, že je v podstatě nereformovatelný. Všechny nové výklady a zákony (šaría) musí vycházet z původní svaté trilogie.

Shrňme si tedy v pár bodech co v této trilogii nalezneme:

  • nadpoloviční většina textu je věnována bezvěrcům (jak se k nim chovat, jak s nimi bojovat)
  • téměř třetina textu je věnována svaté válce proti bezvěrcům
  • věřící se nesmí přátelit s bezvěrci, může je ale beztrestně obelhat, okrást, zabít atd.
  • žena je brána jako majetek muže, musí být muži kdykoliv povolná k sexu
  • trestem za zřeknutí se víry je smrt
  • svatá válka je povinností všech správných muslimů

Co pro nás z nereformovatelnosti islámu plyne? Že je vlastně velmi průhledný.

Stačí se podívat na životopis Mohameda a můžeme s velkou přesností předpovídat chování muslimské obce vůči nemuslimům.

Vzorec je velmi jednoduchý, chování prochází třemi etapami:

  1. skrytá válka - navenek vyjadřování ublíženosti, diskriminace
  2. obranná válka - odstraňování všech, kteří islám ohrožují (i kritizují)
  3. útočná válka - podrobení případně zabití všech nevěřících

Pěkné video o třech fázích svaté války je na youtube.

Co s tím?

Muslimů je dnes více než jedna miliarda. Rozhodně si nemyslím, že jsou všichni špatní. Stejně jako tomu bylo v nacistickém Německu i mezi muslimy je velké procento těch, kteří prostě jen jdou s proudem a pro které by byl konec islámu vysvobozením. Podle různých odhadů je na světě ale i tak několik set milionů radikálních muslimů.

To hlavní, co můžeme proti této zvrácené ideologii dělat je šířit informace. Pokud bude dostatečný počet lidí vědět, co má islám za lubem, nebude schopný se v našich zemích tak snadno rozšířit.

Začít se dá kraťoučkými knihami, které se obě dají přečíst za pár hodin:

Poznámka pod čarou

V textu používám výrazy bezvěrci, nevěřící a nemuslimové. V trilogii se ale pro označení nemuslima používá termín káfir, který je silně pejorativní a hanlivý.

evaluation

comments

comments closed