Vztah mezi islámem a islamismem

V poslední době často slyšíme o problémech s islamismem a o tom, jak islamisté zneužívají islám ke svým násilným akcím. Jaký je ve skutečnosti vztah mezi islámem a islamismem? Mají něco společného?

Co je Islám?

K porozumění islámu stačí pochopit jeho svatou doktrínu - Korán (co Alláh zjevil Mohamedovi), Hadísy (co prorok udělal a řekl) a Síru (životopis Mohameda). Všechny výroky imámů, rozhodnutí muslimských soudů, nové zákony šaría atd. totiž musí vycházet právě z této trilogie. Stejně tak každý jednotlivý muslim musí následovat nejlépe jak umí činy a chování proroka.

Trilogie

Pojďme se tedy podívat na trilogii a trochu ji statisticky rozebrat. Bohu a náboženským otázkám se věnuje méně než polovina textu trilogie. Naopak více než polovina (celkově 51%) se věnuje politice, přesněji vtahu muslimů ke káfirům (hanlivé označení nemuslimů). Téměř třetina (celkově 31%) se věnuje boji proti káfirům, tedy džihádu.

Podrobný rozbor trilogie je k dispozici v angličtině.

Islamismus

Islamismus je "pojem pro politické ideologie, které se odvolávají na islám jako základní zdroj politického a právního myšlení" (Wikipedie). Jakmile tedy někdo začne prosazovat svou politiku a zastřešuje se přitom islámem, jedná se o islamismus. Pokud se ale podíváme na trilogii, tak zjistíme, že politika je nedílnou součástí islámu, je dokonce její převažující částí. Navíc sám Mohamed neustále používal náboženskou motivaci pro své politické cíle (byl to tedy islamista) a jeho činy jsou svatým vzorem pro všechny muslimy.

Závěr

Islamismus je nedílnou součástí islámu. Není možné být oddaně praktikující muslim a zároveň nebýt islamistou, protože politika (a zejména boj proti káfirům) je převažující částí svaté doktríny islámu.

Pravděpodobně vám tento rozbor připadá příliš krátký a černobílý. Islám ale bohužel(?) je velmi jednoduchý a černobílý. Není v něm žádné místo pro diskuze nebo změnu.

Chcete důkaz místo slibů? Přečtěte si síru, stručný životopis Mohameda.

Perlička na konec: Pokud si přečtete životopis Mohameda a srovnáte jeho život s působením Islámského státu, zjistíte jednu velmi nepříjemnou skutečnost: Mohamed se choval velmi podobně, často dokonce ještě hůř (např. poprava všech mužů jednoho židovského kmene apod.). A opět: život proroka je vzorem dokonalého chování pro každého muslima...

evaluation

comments

[1] anonym
2015-10-28 01:13:18

To je stejně kvalitní text jako ta "publicistika", kterou lze denně najít na seznam.cz. Gratuluji.

replied by [2] Daniel Milde
[2] Daniel Milde
2015-10-28 12:25:09

#1 anonym: Nějaké konkrétní výtky?

Text je hodně stručný a strohý, což je ale záměr. Není možné v jednom jediném článku přesně odargumentovat proč je islamismus nedílnou součástí islámu. Je možné pouze ukázat příklady a nějaký celkový pohled a o opravdovou analýzu už se musí (a měl by) každý čtenář postarat sám.

Myslím si, že opravdu každý Evropan by si měl přečíst minimálně výtah z koránu a ze síry a tenhle článek měl hlavně inspirovat k jejich studiu.

comments closed