Programátorská hádanka č.2

Dnes jsem se v práci setkal s pěknou chybičkou v kódu, kterou tam zanechal můj předchůdce. Doufám, že ji odhalíte stejně snadno jako dnes já.

Jedná se o skript, který přidělí uživateli jedinečné přihlašovací jméno. Vstup je příjmení a jméno uživatele, výstup pak přihlašovací jméno.

.
.
$usernamebase = tran_1250_ascii($data["prijmeni"].".".$data["jmeno"]);
$usernameid = 0;
do {
   $username = $usernamebase . sprintf("%02d", $usernameid);
   $dotaz = $SQL->equery ("SELECT * FROM users WHERE username = $", $username);
} while ($dotaz->getNumRows() > 0);
$data["username"] = $username;
.
.
.			

Kde je chyba? Odpovědi posílejte na info@nosd.cz

evaluation

comments

comments closed