Jak bojovat proti terorismu

Terorismus je vždycky subjektivní. Násilný čin považovaný jednou skupinou obyvatel za teroristický, může být jinou skupinou považován za hrdinský čin (např. operace Anthropoid). I přesto si myslím, že bychom nikdy neměli dospět k názoru: "musíme si na to zvyknout", jak prohlásili někteří evropští politici. Co se tedy s terorismem dá dělat?

Zásadní je najít zdroje a příčiny terorismu, protože terorismus sám o sobě je jen metoda, nedá se proti němu doopravdy bojovat. Zdroje terorismu jsou různé a různě pravděpodobné. Pokud nyní dojde k teroristickému činu, je velmi vysoká šance, že se bude jednat o útok "islamisty".

Takzvaná válka proti islamistickým sektám, jakožto přičině terorismu, sice vypadá dobře, ale situaci moc neřeší. Sekty jsou spíš důsledek problému než příčinou. Pravý původce nenávisti a násilí je samotný politický islám a s tím se nedá moc bojovat vojensky, je potřeba s ním bojovat ideologicky, politicky, informační válkou.

První a nejdůležitější krok je myslím vzdělanost. Vzdělanost koho? No přece naše! Musíme pochopit, co je to islám. Jaká je doktrína islámu, že má svojí náboženskou část (svoboda jejího vyznávání je zaručena základní listinou svobod), ale i politickou část. Musíme znát historii islámu, jakým způsobem se šířil, utlačoval původní obyvatele a násilně je konvertoval. Každý Evropan by měl vědět, co je to káfir, dhimmí, Umarova smlouva, džizja apod.

Teprve pokud my budeme znát svého civilizačního partnera (nebo možná oponenta), můžeme mu opravdu pomoct se posunout. Pouze někam vnutit demokracii, jako se to stalo v Iráku, Afghanistánu apod., bez správného pochopení mentality temních lidí, přináší vždy velmi negativní následky.

evaluation

comments

[1] Jarda
2017-02-13 18:11:17

Nechci říkat, že vzdělávání není důležité to rozhodně ne. Určitě je dobré se vzdělávat a to platí jak o Islámu tak jako o čemkoliv jiném. Jenom mi není jasné a článek mi nedokázal odpovědět jak vzdělávání konkrétně pomůže v boji s terorismem. Jak pomůže, že Franta z Dolní Lhoty bude vědět co je Umarova smlouva k boji proti terorismu?

replied by [2] Dundee
[2] Dundee
2017-02-17 10:19:59

#1 Jarda: Vzdělání je samozřejmě jen nezbytný první krok, samo o sobě terorismus nevymýtí. Z mého pohledu je to ale to nejdůležitější, ve chvíli kdy velká část populace (včetně politiků) bude mít dostatek informací, tak se řešení objeví "téměř samo". Bude prostě hodně lidí, co nad tím bude přemýšlet a vymyslí schůdné řešení, které díky informovanosti populace bude moci být veřejností přijato.

Pokud bychom teď vymysleli nějaké řešení, tak ho nejen nepůjde prosadit politicky (protože politici o politickém islám většinou nic neví), ale nepřijala by ho ani veřejnost.

Poznámka pod čarou :) Pokud dost velká část populace bude mít dobré informace o politickém islámu, dostanou se informace i k muslimům. A možná pak dozraje doba, aby se mohli (pravděpodobně poprvé v životě) rozhodnout, jestli chtějí praktikovat náboženství, ve kterém třeba vyrostli a které má hezkou náboženskou část, ale zároveň zavazuje své vyznavače podílet se na jedné z nejhorších politických ideologií, co kdy existovala.

A co umírnění muslimové? Ale Hassan, co tady vedle prodává kebab, je fajn chlap! Umírnění muslimové jsou jedněmi z prvních a nejčastějších obětí islámu. Jakmile islám získá v zemi dostatečné procento zastoupení, začne se prosazovat víc a víc jeho politická součást a kromě útoků na káfiry se zaměří také na umírněné muslimy (zvlášť ty veřejně aktivní), kteří jsou pak bráni také jako nevěřící.

comments closed